niedz., 31 maj | Nowe Przymierze Gliwice

SPOTKANIE NIEDZIELNE 11:00

Zarejestruj się już teraz!
Rejestracja jest zamknięta
SPOTKANIE NIEDZIELNE 11:00

Czas i lokalizacja

31 maj 2020, 11:00
Nowe Przymierze Gliwice, Pionierów 8, 44-117 Gliwice, Polska

O wydarzeniu

Pomieszczenia używane na spotkania Kościoła są miejscem publicznym, więc obowiązuje zasłanianie nosa i ust. To nie dotyczy duchownych prowadzących spotkanie  (§ 18. 2. pkt 6 / na stronie 13)  oraz osób, które zostały przez nich powołane do pomocy w sprawowaniu obrzędów religijnych  (§ 18.2. pkt 4 włącznie z ust. 1 pkt 2b)

Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

Rejestracja jest zamknięta